Tábor a okolí

V Táboře a jeho okolí najdete mnoho zajímavých míst lákajících k výletům – ať už za památkami či za přírodou na kole, pěšky nebo po vodě.

TáborHistorie a kultura v Táboře

Prohlídka táborských historických památek s průvodcem

Zajistíme Vám prohlídku historického jádra Tábora s průvodcem v ČJ, NJ, AJ. Při cca 1,5–2 hod okruhu s doprovodným výkladem si můžete prohlédnout město z ptačí perspektivy z Kotnovské vyhlídkové věže, ztratit se v táborském podzemí nebo si prohlédnout 2. největší gotický sál v ČR. Milovníci historie si přijdou na své v husitském muzeu na Žižkově náměstí.

Oživlé podzemí

Agentura a.r.g.o., www.agentura-argo.cz, Vám zpestří prohlídku táborských podzemních chodeb. Během prohlídky se tak setkáte s živými obrazy žebravého mnicha, zakletou mlynářkou z Dobronic, shlédnete středověkou torturu, ve které jsou mučeni odsouzení a dostane se Vám i profesionálního výkladu o podzemí a kalichu středověkého nápoje.

Prohlídka divadla Oskara Nedbala v Táboře

Divadlo je architektonicky originálním komplexem původní pseudorenesanční divadelní budovy. Tento jedinečný divadelní stánek s dvěma hledišti pro 350–650 diváků, která jsou postavena v pravém úhlu proti společnému jevišti. Prohlídka trvá ca 30 min.

Navíc může být zpestřena vystoupením známé táborské skupiny „Pouličníci“ 4 000 Kč.

 

Tábor, Žižkovo náměstíPamátky

Žižkovo náměstí

Zde jsou soustředěny nejvýznamnější památky města – honosná, pozdně gotická radnice, děkanský chrám, krásná renesanční kašna, pomník Jana Žižky z Trocnova, pro veřejnost přístupné podzemní chodby a husitské museum.

Tábor, Kotnovská vyhlídková věžKotnovská vyhlídková věž

Dominantu nejstarší dochované architektonické památky v Táboře představuje z daleka viditelná věž Kotnov, nazývaná podle bájného zakladatele hradu. O původ a stáří hradu se vědci dodnes přou. Nejstarší písemná zmínka spadá do roku 1370, ale je skoro jisté, že k založení hradu došlo již někdy ve druhé polovině 13. století, za vlády českého krále Přemysla Otakara II. Nejvýznamnější dochovanou část hradu představuje Kotnovská věž. Z jejího ochozu může návštěvník obdivovat krásu města i okolí. K hradní věži přiléhá jediná dosud stojící městská brána, zvaná Bechyňská. V působivém prostředí jejích gotických interiérů je umístěna stálá expozice s názvem Život a práce středověké společnosti.

Poutní kostel Klokoty

Při pohledu z Kotnova na severozápad se před námi otevře malebná scenérie řeky Lužnice. Na vršku nad zákrutem řeky se skví impozantní stavba poutního chrámu v Klokotech. Byla založena kolem roku 1700. Samotný se podařilo dokončit již v roce 1714. Postupně ke kostelu přibyly ještě ambity a kaple, až vznikl neobyčejně působivý stavební soubor s půdorysem přibližně ve tvaru dvojitého kříže. Jedna z nejcennějších kulturních památek v regionu právem snese srovnání s největšími skvosty architektury evropského baroka. Klokoty představují také cíl oblíbených vycházek. Z Kotnova sem vede křížová cesta. Poutní kostel stále slouží i původnímu účelu, neboť vždy na konci léta se zde konají bohoslužby za účasti velkého počtu návštěvníků z blízkého i vzdáleného okolí.

 

Kultura

 • Divadlo Oskara Nedbala
 • Muzeum fotografie Šechtl & Voseček
 • Muzeum čokolády
 • Muzeum Lega

 

Výlety za poznáním

a) Zoo Větrovy, www.zootabor-vetrovy.cz

b) na hrady a zámky jižních Čech, možnost zajištění autobusové dopravy

 • hrad Zvíkov cca 30 km
 • zámek Orlík cca 30 km
 • Jindřichův Hradec 40 km
 • zámek Červená Lhota 50 km
 • Bechyně cca 30 km

c) exkurze v Chýnovských jeskyních – ve střední Evropě unikátní krápníková jeskyně s barevnými mramorovými stěnami, délka turistické cesty je 220 m, převýšení 42 m, doba prohlídky cca 40 minut (otevírací doba: duben—říjen)

d) zajímavá města:

 • České Budějovice (50 km)
 • Český Krumlov (70 km)
 • Pelhřimov — muzeum rekordů (40 km)

 

Výlety do přírody

 • Táborskem pěšky
 • Táborskem na kole
 • Táborskem na koni
 • Táborskem po vodě

Bližší informace hledejte na www.taborcz.eu/aktivni-dovolena

Výlety na velbloudech www.velbloudi.cz

detail